Posts Tagged ‘casarea mijloacelor fixe’

Casarea mijloacelor fixe-implicatii impozit pe profit si TVA

Saturday, November 12th, 2011

1. Impozit pe profit
Potrivit art.21 alin.(1) din Codul fiscal, pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate de acte normative in vigoare.
In conformitate cu art.24, alineatul 15 din Codul Fiscal, coroborat cu punctul 716 din Norme, castigurile sau pierderile rezultate din vanzarea ori din scoaterea din functiune a acestor mijloace fixe se calculeaza pe baza valorii fiscale a acestora, diminuata cu amortizarea fiscala.
Cheltuielile inregistrate ca urmare a casarii unui mijloc fix cu valoare fiscala incomplet amortizata sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, in conditiile in care casarea cuprinde operatiunile de scoatere din functiune a activului respectiv, urmata de dezmembrarea acestuia si valorificarea partilor componente rezultate, prin vanzare sau prin folosirea in activitatea curenta a contribuabilului.
Asa cum se poate observa, legiuitorul face referire in textele de mai sus, la casarea mijloacelor fixe cu valoarea fiscala incomplet amortizata, cand in urma casarii se genereaza o pierdere(cheltuiala), in vederea stabilirii tratamentului fiscal al acestei cheltuieli. In cazul in care mijlocul fix nu mai prezinta valoare fiscala neamortizata, iar la scoaterea sa din evidenta nu se genereaza pierderi, in sensul ca valoarea de intrare este egala cu valoarea amortizata(281=213), atunci prevederile privitoare la valorificare partilor component prin vanzare nu sunt incidente. In situatia in care, in urma casarii se realizeza valorificarea partilor componente, societatea va inregistra un venit, insa aceasta operatiune nu constituie o obligatie fiscala in cazul casarii mijloacelor fixe amortizate integral.
Documentul justificativ in baza caruia se face scoaterea din evidenta a mijloacelor fixe este procesul verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri material(Cod 14-2-3/aA) si se intocmeste in doua exemplare, separat pentru mijloace fixe si separat pentru obiectele de inventar(Ordinul 3512/2008 privind documentele financiar-contabile).

2. Taxa pe valoarea adaugata
Pentru ca operatiunea de casare sa fie supusa taxei pe valoarea adaugata in sensul ajustarii taxei in conformitate cu art.149 din Codul fiscal, atunci ar trebui ca mijloacele fixe ce urmeaza a fi casate sa reprezinte active corporale fixe a caror durata normala de functionare este egala sau mai mare de 5 ani, iar casarea acestora sa aiba loc in intervalul ce constituie perioada de ajustare.
In cazul in care casarea are loc in afara perioadei de ajustare, adica peste cinci ani, sau mijlocul fix are o durata normala de functionare mai mica de un an, nu exista obligatii in ce priveste ajustarea taxei pe valoarea adaugata.

Acest material apartine companiei F R A N S si este protejat de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe. Copierea, distribuirea sau republicarea acestora este ilegala.

November 12th, 2011
No Comments »