Declararea rezultatelor reevaluarii la impozite si taxe locale

Potrivit punctului 66, alineatul 1 din Normele de aplicare ale art.254 din Codului fiscal, contribuabilii sunt obligati sa depuna declaratii fiscale pentru stabilirea impozitului pe cladiri la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza se afla cladirile, in termen de 30 de zile de la data dobandirii.
Declaratiile fiscale se depun in termen de 30 de zile de la data dobandirii sau de la data aparitiei oricarei dintre urmatoarele situatii:
1. Intervin modificari privind domiciliul fiscal al contribuabilului;
2. Se realizeaza modificari ce conduc la recalcularea impozitului pe cladiri datorat;
3. Intervin schimbari privind situatia juridica a contribuabilului, de natura sa conduca la modificarea impozitului pe cladiri;
4. Intervin schimbari privind numele si prenumele, in cazul contribuabilului–persoana fizica sau preschimbari privind denumirea, in cazul contribuabilului-persoana juridica.
Potrivit informatiilor obtinute de la administratiile publice locale, termenul maxim pentru depunerea dosarului cu privire la rezultatele reevaluarii cladirilor la 31.12.2011, este 31.01.2012.
Precizam ca in vederea inregistrarii in evidenta fiscala a acestor rezultate, contribuabilul are obligatia depunerii unui dosar care va contine urmatoarele informatii:
1. Declaratia de impunere;
2. Raportul de evaluare(copie);
3. Hotararea AGA/decizia asociatului unic privind aprobarea inregistrarii in evidentele contabile a rezultatului evaluarii(copie);
4. Balanta de verificare aferenta lunii in care a fost inregistrata in evidentele contabile valoarea rezultata in urma raportului de evaluare(copie);
5. Fisa contului 212 Constructii;
6. Fisa contului 211 Terenuri.
Potrivit noilor prevederi ale Codului Fiscal, companiile care detin in patrimoniul propriu cladiri, vor plati impozite majorate cu pana la 20% din valoarea de inventar a cladirilor detinute daca nu au fost reevaluate in ultimii trei ani(intre 10-20%), respectiv cu pana la 40% in cazul in care operatiunea nu a fost efectuata in ultimii cinci ani(intre 30-40%).
Cotele prevazute mai sus se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. De la aceasta prevedere, fac exceptie cladirile ce au fost amortizate potrivit legii, in cazul carora este valabila cota standard, cuprinsa intre 0,25% si 1,50%.

Acest material apartine companiei F R A N S si este protejat de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe. Copierea, distribuirea sau republicarea acestora este ilegala.

Tags: , , , , ,

Leave a Reply