Principalele modificari aduse Codului Fiscal prin intermediul OUG 125/2011

Modificarile aduse Codului fiscal prin intermediul OUG 125/2011, publicata in Monitorul Oficial nr. 938 din 30.12.2011, sunt numeroase si vizeaza mai multe categorii de impozite si taxe dintre care amintim: impozitul pe profit, impozitul pe venit, taxa pe valoare adaugata, accizele, taxele locale si asigurarile sociale.
Vom prezenta pe scurt in cele ce urmeaza principalele modificari aduse Codului fiscal, conform delimitarilor de mai sus. Astfel, pentru:

a) Impozitul pe profit.
Se introduc o serie de reglementari specifice pentru contribuabilii ce aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. De asemenea, in cadrul art. 7, la alin. (1), pct. 141 se introduce definitia impozitului amanat.
Se introduc si prevederi clare privind contribabilii declarati inactivi potrivit art. 781 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala care desfasoara activitati economice in perioada de inactivitate. Pe viitor, acestia sunt supusi obligatiilor privind plata impozitelor si taxelor prevazute de prezenta lege, dar nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor efectuate in perioada respectiva.
Incepand cu data de 01.01.2012, contribuabilii vor putea deduce 50% din cheltuielile privind combustibilul utilizat de autoturismele aflate in proprietatea sau folosinta contribuabilului. Conditiile ca aceste cheltuieli sa fie deductibile integral au ramas neschimbate.

b) Impozitul pe venit.
Similar prevederilor aplicate titlului II din Codul fiscal, incepand cu 01.01.2012, la determinarea impozitului pe venit pe baza contabilitatii in partida simpla, PFA-urile vor putea deduce 50% din cheltuielile privind combustibilul utilizat de autoturismele aflate in proprietate, cheltuieli ce nu indeplinesc criteriile privind deductibilitatea integrala.
Contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit si care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, incepand cu anul fiscal urmator, au obligatia determinarii venitului net anual in sistem real. Aceasta categorie de contribuabili are obligatia sa completeze corespunzator si sa depuna declaratia privind venitul estimat/norma de venit pana la data de 31 ianuarie inclusiv.
In plus, optiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla este obligatorie pentru contribuabil pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi si se considera reinnoita pentru o noua perioada daca contribuabilul nu solicita revenirea la sistemul anterior.
Sunt considerate venituri din cedarea folosintei bunurilor si veniturile obtinute de catre proprietar din inchirierea camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare in scop turistic cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv. Impozitul se va plati pe baza transelor de venit, iar pentru contribuabilii ce inchiriaza mai mult de 5 camere, impozitul se va determina automat in sistem real.

c) Taxa pe valoare adaugata.
Nu este asimilata unei prestari de servicii cu plata si nu este taxata utilizarea bunurilor, altele decat bunurile de capital, care fac parte din activele folosite in cadrul activitatii economice a persoanei impozabile in folosul propriu sau de catre personalul acesteia ori pentru a fi puse la dispozitie in vederea utilizarii in mod gratuit altor persoane, ce sunt supuse limitarii la 50% a dreptului de deducere potrivit prevederilor art. 1451.
In ceea ce priveste avansurile, a fost modificat art. 1342 alineatul (2), litera b), astfel incat avansurile inacasate pentru plata importurilor, exceptate pana la acest moment de la plata TVA, sunt taxabile.
In cadrul definitiei unei constructiei noi se precizeaza ca aceasta cuprinde si orice constructie transformata sau parte transformata a unei constructii, daca costul transformarii, exclusiv taxa, se ridica la minimum 50% din valoarea de piata a constructiei sau a partii din constructie, astfel cum aceasta este stabilita printr-un raport de expertiza, exclusiv valoarea terenului, ulterior transformarii. Noutatea in acest caz este adusa de necesitatea raportului de expertiza.
Se modifica si articolul 1541, TVA aferenta achizitiilor de autovehicule si a combustibililor aferenti putand fi dedusa in proportie de 50%, in cazul in care, conform criteriilor impuse, aceasta nu poate fi dedusa integral.
S-a introdus posibilitatea pentru contribuabilii ce realizeaza o cifra de afaceri mai mica de 35.000 de euro, calculata porportional cu numarul de luni trecute din anul respectiv, sa renunte la inregistrarea in scopuri de TVA pe parcursul anului respectiv. Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente intre data de 1 si 10 a fiecarei luni urmatoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabila.
In ceea ce priveste inregistrarea persoanelor in Registrul operatorilot intracomunitari, prin noile modificari aduse Codului fiscal, este necesara prezentarea cazierului judiciar doar pentru asociatii ce detin minimum 5% din capitalul social al societatii.
Odata cu OUG 125/2011, a fost extinsa si aria de aplicare a masurilor de simplificare. Astfel, art. 160 alin. (2) a fost modificat la lit. a) iar livrarile pentru care se vor aplica aceste masuri de simplificare vor fi:
1. livrarea de deseuri feroase si neferoase, de rebuturi feroase si neferoase, inclusiv livrarea de produse semifinite rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora;
2. livrarea de reziduuri si alte materiale reciclabile alcatuite din metale feroase si neferoase, aliajele acestora, zgura, cenusa si reziduuri industriale ce contin metale sau aliajele lor;
3. livrarea de deseuri de materiale reciclabile si materiale reciclabile uzate constand in hartie, carton, material textil, cabluri, cauciuc, plastic, cioburi de sticla si sticla;
4. livrarea materialelor prevazute la pct. 1-3 dupa prelucrarea/transformarea acestora prin operatiuni de curatare, polizare, selectie, taiere, fragmentare, presare sau turnare in lingouri, inclusiv a lingourilor de metale neferoase pentru obtinerea carora s-au adaugat alte elemente de aliere;

d) Accize.
Acciza la motorina a fost majorata, noul ei nivel fiind de 374,00 euro/tona, respectiv 316,03 euro/1.000 litri.

e) Taxe locale.
Principalele modificari vizeaza actualizarea taxelor pentru mijloacele de transport destinate transportului de marfa sau folosite in regim mixt, in functie de tonaj.
De asemenea, autoritatea deliberativa a administratiei publice locale, la propunerea autoritatii executive, va putea majora cu pana la 20% procentele aplicate in Codul fiscal, motivand majorarea in functie de situatia economica, geografica, demografica, etc.

f) Contributii sociale.
Modificarile aduse Codului fiscal in aceasta sectiune au vizat in primul rand structurarea Titlului IX2 Contributii sociale obligatorii pe 3 mari capitole:
I. Contributii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaza venituri din salarii, venituri asimilate salariilor si venituri din pensii, precum si persoanele aflate sub protectia sau in custodia statului;
II. Contributii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica;
III.Contributia de asigurari sociale de sanatate privind persoanele care realizeaza alte venituri, precum si persoanele care nu realizeaza venituri.
De asemenea, aceste modificari ale Codului fiscal au vizat si reconcilierea acestuia cu prevederile legilor 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si 263/2010 privind privind sistemul unitar de pensii publice.
Ca si un element de noutate mai important, conform noilor reglementari, contributia de asigurari sociale de sanatate se datoreaza si de catre persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor sau din premii si castiguri din jocuri de noroc, daca spre exemplu aceste persoane nu obtin venituri conform capitolului I.

Acest material apartine companiei F R A N S si este protejat de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe. Copierea, distribuirea sau republicarea acestora este ilegala.

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply